Admisie

Intrarea în România a cetățenilor UE/SEE/Confederației Elveţiene și a membrilor de familie ai acestora.

Sunteți cetățean al unui stat din Uniunea Europeană (UE) din Spațiul Economic European (SEE) sau al Confederației Elvețiene și doriți să veniți în România? Puteți intra prin orice punct de trecere a frontierei dacă prezentați un document național de identitate valabil, pașaportul sau alt document care vă atestă identitatea și este recunoscut de statul român.

Consultați lista statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European. Cetățenii UE/SEE/Confederației Elveţiene pot intra și rămâne pe teritoriul României potrivit dreptului la liberă circulație și rezidență acordat de legislația statului român, în conformitate cu prevederile europene.

Intrarea în România a membrilor de familie care nu sunt cetățeni UE/SEE/Confederației Elvețiene

Dacă sunteți membru de familie cu cetățenia unui stat non UE/SEE/Confederația Elveţiană puteți intra pe teritoriul României prin toate punctele de trecere a frontierei dacă prezentați un pașaport și o viză de intrare valabilă.

Viza este necesară în cazul în care veniți dintr-un stat pentru care este impus acest lucru pentru intrarea în România.Consultați lista statelor ai căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a intra în România.Consultați lista statelor ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra în România.

Dacă rămâneți în România mai mult de 3 luni trebuie să vă înregistrați rezidența (obtineți un certificat de înregistrare) la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

Viza este necesară în cazul în care veniți dintr-un stat pentru care este impus acest lucru pentru intrarea în România.Consultați lista statelor ai căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a intra în România.Consultați lista statelor ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra în România.

Viza de intrare se acordă, la cerere, de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, cu aprobarea prealabilă a Centrului Național de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 48 de ore și fără plata taxelor consulare. Consultați lista misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României.

Pentru obținerea vizei trebuie să prezentați următoarele documente:

a) cererea tip;

b) pașaportul valabil;

c) pașaportul sau actul de identitate al cetățeanului UE/SEE/Confederației Elvețiene (original și copie); în cazul în care cetățeanul UE/ SEE/ Confederației Elvețiene se află deja pe teritoriul României;

d) documente din care rezultă că solicitantul de viză urmează să însoțească pe cetățeanul UE/ SEE/ Confederației Elvețiene al cărui membru de familie este sau să se alăture acestuia, pe teritoriul României. În cazul în care cetățeanul UE/ SEE/ Confederației Elvețiene este înregistrat cu rezidența pe teritoriul Romîniei, este suficientă prezentarea copiei documentului care atestă acest lucru;

e) după caz, următoarele documente:

i. documente doveditoare a căsătoriei, respectiv a legăturii de rudenie cu cetățeanul UE/ SEE/ Confederației Elvețiene, pentru membrii de familie (certificat de căsătorie, certificat de naștere, etc.);

ii. documente emise de autoritățile din statul UE/ SEE prin care se poate dovedi că solicitantul vizei este membru de familie al cetățeanului UE/ SEE/ Confederației Elvețiene, se afla în întreținerea sau gospodărește împreună cu cetățeanul UE/ SEE/ Confederației Elvețiene sau se află în întreținerea acestuia și din motive medicale grave are nevoie de asistența cetățenului UE/ SEE/ Confederației Elvețiene;

iii. documentul care atestă faptul că relația de parteneriat cu cetățeanul UE/ SEE/ Confederației Elvețiene a fost înregistrată în statul UE/ SEE/ Confederația Elvețiană (în cazul parteneriatului înregistrat) sau documente care atestă că solicitantul vizei are o relaâie de conviețuire de lungă durată cu cetățeanul UE/ SEE/ Confederației Elvețiene (în cazul parteneriatului neînregistrat);

Refuzul eliberării vizei se comunică solicitantului în scris, iar comunicarea va conține prezentarea motivelor care au stat la baza refuzului, informații privind autoritatea unde poate fi contestată decizia și termenul de depunere a contestației;

Excepțiile de la viza de intrare pentu membrii de familie care nu sunt cetățeni UE/ SEE, Membrul de familie care nu este cetățean al Uniunii Europene este scutit de la obligativitatea obținerii unei vize de intrare, dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) însoţeşte un cetăţean al Uniunii Europene sau se alăturã unui cetăţean al Uniunii Europene care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României;

b) deţine un document valabil, care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al cetăţeanului Uniunii Europene pe care îl însoţeşte sau căruia i se alăturã pe teritoriul României;

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri vedeți
politica de utillizare cookie-uri
Setări cookie
Accept toate Cookie-urile
By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies