Viză de lungă ședere

Dacă sunteți cetățean al unui stat non UE/ SEE, aveți un drept de ședere valabil în România și doriți să obtineți ședere pe termen lung pe teritoriul acestui stat, trebuie să îndepliniți anumite condiții.

Pașii de urmat sunt: solicitați acordarea dreptului de ședere pe termen lung la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți, iar dacă răspunsul este pozitiv, depuneți documentele pentru obținerea permisului de ședere pe termen lung. Puteți obține acest drept atât ca membru de familie al unui cetățean român, cât și pentru alt scop al șederii în România (de exemplu: muncă, activități comerciale, reîntregirea familiei, etc.)

Permisul de ședere pe termen lung are o valabilitate de 10 ani în cazul în care sunteți membru de familie al unui cetățean român și de 5 ani dacă aveți reglementată șederea în România pentru celelalte scopuri prevăzute de lege.

Condiții pentru acordarea șederii pe termen lung

Pentru a obține dreptul de ședere pe termen lung trebuie să fi avut o ședere continuă pe teritoriul României în ultimii 5 ani.

Șederea este considerată continuă atunci când perioada de absență de pe teritoriul României este mai mică de 6 luni consecutive și nu depățeste în total 10 luni și dacă împotriva dumneavoastră nu a fost dispusă nicio măsură de îndepărtare de pe teritoriul național.

Perioada de ședere în scop de studii se calculează la jumătate pentru rezidența pe termen lung și nu se ia în calcul șederea conferită de viza de scurtă ședere, viza diplomatică sau de serviciu și nici cea obținută pentru desfășurarea de activități ca lucrător sezonier.

Consultați lista completă a condițiilor necesare pentru acordarea rezidenței permanente și excepțiile de la acestea.

Cine nu poate primi drept de ședere pe termen lung

Nu puteți primi un drept de ședere pe termen lung în România dacă vă încadrați în una dintre următoarele categorii: aveți un drept de ședere temporară pentru studii, sunteți solicitant de azil sau beneficiar al protecției umanitare temporare sau aveți protecția temporară a statului român, vă aflați în România cu viză de scurtă ședere sau viză/ drept de ședere conferit de viza diplomatică sau de serviciu.

Documentele necesare obținerii dreptului de ședere pe termen lung

Primul pas pentru a vă stabili domiciliul în România este obținerea dreptului de ședere pe termen lung. în acest sens trebuie să depuneți următoarele documente:
– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (pașaport, titlu de călătorie, etc.) în copie și original;
– acte doveditoare privind spațiul de locuit (copie și original);
– dovada asigurării sociale de sănătate;
– dovada mijloacelor de întreținere (sunt exceptați membrii de familie ai cetățenilor români);
– certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române;
– documente de stare civilă (dacă este cazul);
– taxe.

Puteți solicita acordarea dreptului de ședere pe termen lung pentru minori doar dacă ați primit dumneavoastră acest drept.
– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (pașaport, titlu de călătorie, etc.) în copie și original;
– acte doveditoare privind spațiul de locuit (copie și original);
– certificatul de naștere tradus și supralegalizat/apostilat (în funcție de statul emitent al documentului);
– consimțământul în formă autentică al părintelui care nu are drept de țedere pe termen lung pe teritoriul României;
– taxe.

Cererile pentru acordarea dreptului de sedere pe termen lung vor fi solutionate in maximum 6 luni, iar pentru motive obiective acest termen se poate prelungi cu inca 3 luni, cu instiintarea solicitantului.

Veti primi raspunsul in scris, in 15 zile lucratoare de la solutionarea cererii.

Daca raspunsul este pozitiv, in 30 de zile de la primirea comunicarii, trebuie sa depuneti documentele necesare eliberarii permisului de sedere pe termen lung la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari unde a fost inregistrata cererea.

Refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung, precum si motivele care au stat la baza acestuia se comunica, in scris, solicitantului, in termen de 15 zile lucratoare de la solutionarea cererii.

Refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung poate fi atacat in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti.

Refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung nu produce efecte juridice asupra dreptului de sedere al titularului cererii.

Documentele necesare eliberării permisului de ședere pe termen lung

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (pașaport, titlu de călătorie, etc.) în copie și original;
– acte doveditoare privind spațiul de locuit (copie și original);
– taxe.

Documentele necesare reînnoirii permisului de ședere pe termen lung

– cerere;
– acte doveditoare privind spațiul de locuit (copie și original);
– taxe.

Ce drepturi aveți ca rezident pe termen lung. Dacă sunteți titularul unui drept de ședere pe termen lung în România beneficiați de tratament egal cu cetățenii români, în condițiile legii, astfel:

  • puteți lucra pe teritoriul României fără autorizație de muncă, în baza unui contract individual de muncă avizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă;
  • aveți acces la toate formele și nivelurile de învățământ și de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de studiu, echivalarea studiilor și recunoașterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competență și a calificărilor profesionale, vă bucurați de securitate și protecție socială, asistență medicală și socială, beneficiați de deducerile la impozit pe venitul global și de scutirile de taxe, aveți acces la bunuri și servicii publice, inclusiv obținerea de locuințe, libertatea de asociere, afiliere și apartenență la o organizație sindicală sau profesională.
Când încetează dreptul de ședere pe termen lung

Dreptul de ședere pe termen lung încetează în următoarele situații:

  • în cazul anulării sau revocării, în cazul obținerii unui drept de ședere pe termen lung pe teritoriul altui stat,
  • în cazul absenței de pe teritoriul statului român pentru o perioadă mai mare de 12 luni consecutive, cu excepția situatiei în care, în această perioadă, ați beneficiat de un drept de ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene,
  • în cazul absenâei de pe teritoriul statului român pe o perioadă mai mare de 6 ani consecutivi, chiar dacă în această perioadă ați beneficiat de un drept de ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene,
  • la cerere,
  • la dobândirea cetățeniei române sau
  • în cazul absenței de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi, a rezidentului pe termen lung, posesor al unui permis de Ședere pe termen lung cu mențiunea «Fost posesor de Carte albastră a UE», sau a membrilor săi de familie cărora le-a fost acordat statutul de rezident pe termen lung.

În situația în care, la încetarea dreptului de ședere pe termen lung, vă aflați pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data comunicării, puteți solicita eliberarea unui permis de ședere temporară pentru scopurile și în condițiile prevăzute în OUG 194/2002 cu modificările și completările ulterioare (detalii în sectiunea Legislație).

Dacă dreptul de ședere pe termen lung v-a încetat în condițiile alin. (3) lit. b) sau c) din OUG 194/2002 cu modificările și completările ulterioare vi se poate acorda un nou drept de ședere pe termen lung, în condițiile ordonanței de urgență, după o ședere legală și continuă pe teritoriul României de 12 luni.

Dreptul de ședere pe termen lung al unui fost posesor de Carte albastră a UE nu încetează în cazul în care străinul poate face dovada că a lipsit de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, pentru a exercita o activitate economică în calitate de angajat remunerat sau de lucrător independent, pentru a exercita o activitate pe bază de voluntariat sau pentru a studia în âara de origine.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri vedeți
politica de utillizare cookie-uri
Setări cookie
Accept toate Cookie-urile
By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies