Viză de scurtă ședere

Dacă sunteți cetățean al unui stat care nu face parte din Uniunea Europeană sau din Spațiul Economic European și doriți să călătoriți în România pentru o perioadă scurtă de timp, trebuie să obtineți mai întâi o viză de intrare în cazul în care veniți dintr-un stat pentru care este nevoie de viză.

Viza de scurtă ședere vă permite să solicitați intrarea pe teritoriul României, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei șederi neîntrerupte sau a mai multor șederi a căror durătă să nu depășească 90 de zile, în decurs de 6 luni de la data primei intrări. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări. De asemenea, documentul de călătorie (pașaportul), trebuie să îndeplinească următoarele criterii: să fie valabil pe o perioadă de cel putin 3 luni de la data preconizată a plecării de pe teritoriul României (în caz justificat de urgență, această obligație poate fi înlăturată) și să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Consultați lista statelor ai căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a intra în România.

Consultați lista statelor ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra în România.

Dintre statele ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra în România există unele pentru ai căror cetățeni este necesară obținerea unei invitații avizată de Inspectoratului General pentru Imigrări. Invitația poate fi făcută de o persoană fizică sau juridică, cetățean român sau străin cu reședința în România (consultați lista statelor ai căror cetățeni au nevoie de invitație pentru a obține viza de intrare în România).

Viza de scurtă ședere vă dă dreptul să vizitați România pentru o perioadă limitată de timp și nu poate fi prelungită. Dacă doriți să rămâneți o perioadă mai mare de timp pe teritoriul României, trebuie să obțineți o viză de lungă ședere și, ulterior, un permis de ședere pe teritoriul României.

Puteți obține o viză de scurtă ședere de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României (consultați lista acestora).

Dreptul de ședere pe teritoriul României, ce vă este conferit prin viza de scurtă ședere, nu poate fi prelungit. Totuși, în cazul în care, din motive obiective, nu puteți părăsi teritoriul României în termenul acordat de viză, puteți obține o decizie de returnare de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, document care vă permite să mai rămâneți în România pentru cel mult 15 zile.

Taxa de viză este de 60 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea.

Tipuri de viză

Consultați lista documentelor necesare obținerii vizei de scurtă ședere, în funcție de scopul venirii dumneavoastră în România:
– Turism
– Vizită
– Afaceri
– Transport
– Activități sportive
– Activități culturale, științifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activități care nu contravin legilor române

Când viza de scurtă ședere este condiționată de obținerea invitației

Dacă sunteți posesorul unui pașaport simplu, puteți obține viza de scurtă ședere cu una sau mai multe călătorii dăcă prezențati misiunilor diplomatice și oficiilor consulare o invitație scrisă (model aici), avizată de Inspectoratul General pentru Imigrări, din partea unei persoane fizice sau juridice din România.

Invitația, însoțită de o serie de documente, în funcție de scop, se ridică, se completează în două exemplare și se depune la sediul formațiunilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea aprobării.

Consultați lista documentelor necesare avizării invitației în funcție de scopul venirii în România: vizită, turism, afaceri.

Invitațiile se aprobă în 60 de zile de la data depunerii. În cazul aprobării, un exemplar al invitației va fi înmânat invitatorului, care o va transmite către dumneavoastră. Veți prezenta invitația, în original, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, însotiță de celelate documente, pentru obținerea vizei române. Trebuie să aplicați pentru viză în termen de 30 de zile de la aprobarea invitației, în caz contrar aceasta pierzându-și valabilitatea.

Invitatorul, persoana fizică sau juridică va suporta cheltuielile ocazionate de îndepărtarea de pe teritoriul Romaniei a străinilor invitați.

Invitația constituie titlu executoriu în situația în care străinul invitat nu părăsește România până la data la care încetează dreptul de ședere stabilit prin viză.

Excepții pentru viza de scurtă ședere

Există anumite situații când pentru obținerea unei vize de scurtă ședere nu mai aveți nevoie de invitație avizată de Inspectoratul General pentru Imigrări, situație în care solicitați viza de la reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare cu o invitație autentificată notarial (consultați excepțiile de la procedura invitației).

Pentru obtinerea unei vize de scurtă ședere, Ministerul Afacerilor Externe solicită, de obicei, avizul Inspectoratului General pentru Imigrări (aceasta este o procedură internă), mărindu-se astfel termenul de acordare a vizei. Inspectoratul General pentru Imigrări emite avizul pentru viza de scurtă ședere în 7 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, iar în situații temeinic justificate termenul poate fi prelungit cu încă 7 zile lucrătoare.

Există însă și situații în care nu mai este nevoie de acest aviz.(consultați lista excepțiilor de la avizul I.G.I.)

Puteți intra în România fără viză dacă vă regăsiți în una dintre următoarele situații:

  • sunteți membru de familie al unui cetățean UE/ SEE și dețineți un permis de ședere pentru acest scop într-un stat membru UE/ SEE;
  • dețineti un permis valabil de ședere permanentă într-un stat membru UE/ SEE;
  • dețineți o viză valabilă pentru un stat din spațiul Schengen, situație în care puteți tranzita teritoriul României (ședere de maxim 5 zile).
  • sunteți posesorul unui permis de mic trafic, eliberat în conformitate cu O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1931/2006 din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a Convenţiei Schengen, în condiţiile în care vă exercitaţi dreptul de circulaţie, în concordanţă cu regimul de mic trafic de frontieră.
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri vedeți
politica de utillizare cookie-uri
Setări cookie
Accept toate Cookie-urile
By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies